Phát hành báo chí

Là dịch vụ nhận đặt mua, vận chuyển, phân phối “báo chí in” xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.

ĐỊNH NGHĨA

Phát hành báo chí: là dịch vụ nhận đặt mua, vận chuyển, phân phối “báo chí in” xuất bản trong nước và báo chí nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam. Bưu điện Việt Nam phát hành hơn 600 loại báo chí xuất bản trong nước và hơn 100 loại báo chí nước ngoài nhập khẩu.

PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ

63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc

HÌNH THỨC PHÁT HÀNH BÁO CHÍ

– Phát hành báo chí dài hạn: Bưu điện tiếp nhận yêu cầu đặt mua báo chí theo thời hạn nhất định và chuyển phát tới địa chỉ đã đăng ký trước.

– Bán lẻ báo chí: Bưu điện tổ chức bán báo chí lẻ tại các điểm phục vụ bưu chính hoặc thông qua các đại lý báo chí.

– Chuyển độc giả: Bưu điện chuyển phát báo chí đến địa chỉ độc giả theo thoả thuận với các Cơ quan báo chí, Cơ quan xuất nhập khẩu báo chí hoặc các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

THỜI GIAN ĐẶT MUA BÁO CHÍ DÀI HẠN

Bưu điện Việt Nam tổ chức nhận đặt mua báo chí dài hạn tập trung vào 04 đợt trong năm:

ĐỢT 1: Từ ngày 5 đến 15/12 đặt mua cho Quý 1 (năm sau).

ĐỢT 2: Từ ngày 5 đến 25/03 đặt mua cho Quý 2.

ĐỢT 3: Từ ngày 5 đến 25/06 đặt mua cho Quý 3.

ĐỢT 4: Từ ngày 5 đến 25/09 đặt mua cho Quý 4.

CHỈ TIÊU THỜI GIAN PHÁT BÁO NGÀY

– Tại các quận nội thành và trung tâm huyện thị: Báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Hà Nội mới được phát đến độc giả trước 10h00 hàng ngày

– Tại các xã: Đảm bảo 100% số xã có báo đọc trong ngày.

Báo chí dài hạn:

+ Đối với báo chí xuất bản 1 tháng 1 kỳ trở lên, thời hạn mua tối thiểu là 1 tháng và phải tròn tháng (từ đầu tháng đến cuối tháng)

+ Báo chí xuất bản 2, 3 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 3 tháng (theo quý, hoặc các tháng phải liên tiếp).

+ Tạp chí 6 tháng 1 kỳ, thời hạn tối thiểu là 6 tháng.

+ Trường hợp khách hàng đặt mua dài hạn, nhưng có một thời hạn không tròn tháng thì phần không tròn tháng chấp như như mua lẻ hẹn ước.

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA KHÁCH HÀNG

1. Trách nhiệm

– Phải thanh toán tiền theo số lượng và thời hạn đặt mua báo chí, trừ trường hợp được quy định riêng về đối tượng đặt mua (ký hợp đồng ghi nợ theo điều kiện đặt mua ghi nợ do VNPost quy định: là cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang…, có trụ sở làm việc cố định, có tài khoản ở kho bạc hoặc ngân hàng trong cùng một đơn vị hành chính với Bưu điện nơi đặt mua).

– Chưa hết thời hạn đặt mua, nếu báo chí tăng giá, khách hàng phải trả thêm tiền.

2. Quyền lợi

– Được phát báo chí đến địa chỉ đã đăng ký trong đơn đặt mua nằm trong phạm vi phục vụ của VNPost.

– Trong thời hạn đặt mua được thay đổi địa chỉ nhận báo, số lượng, số loại báo chí đã đặt mua hoặc thôi mua, rút hạn mua.

Trong thời hạn đặt mua, nếu báo chí giảm giá, khách hàng được trả lại tiền thừa.

– Được khiếu nại miễn cước nếu báo chí bị chậm trễ, thất lạc

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA VIETNAM POST

1. Trách nhiệm

– Tổ chức mạng lưới nhận đặt mua báo chí, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

– Có trách nhiệm phát hành báo chí trong nước, báo chí nước ngoài nhập khẩu trên cơ sở Hợp đồng với cơ quan báo chí.

– Bán báo chí theo đúng giá in trên bìa đối với báo chí in trong mục lục báo chí phát hành của VNPost. Đối với báo chí khác bán theo giá thỏa thuận.

– Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thu hồi báo chí theo chức năng của VNPost, khi có lệnh thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

2. Quyền lợi

Nhận phát hành hoặc nhận ủy thác phát hành các loại báo chí khi cơ quan báo chí có đủ các điều kiện

+ Có giấy phép xuất bản

+ Hợp đồng kinh tế với VNPost

+ Chấp nhận cước phí phát hành và các điều khoản liên quan trong Hợp đồng theo quy định của VNPost.

+ Chịu chi phí cho việc thu hồi ấn phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon