Bưu chính chuyển phát Là dịch vụ chuyển phát thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các nước trên thế giới – Chuyển phát nhanh EMS – Bưu phẩm đảm bảo – Dịch vụ bưu kiện – Logistics Eco – Dịch vụ hành chính công