KẾ HOẠCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI

TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH SƠN LA

KẾ HOẠCH CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÁNG 04 NĂM 2024
Ngày chi trả tập trung tại các điểm Bưu cục, Bưu điện VHX, NVH : từ 05/0/2024 đến 09/04/2024
Ngày chi trả vét tại các điểm Bưu cục và Bưu điện VHX: Từ ngày 10/04/2023 đến 25/04/2024

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon