bưu phẩm không địa chỉ

BƯU PHẨM KHÔNG ĐỊA CHỈ

none
Tìm điểm cung cấp
Là dịch vụ chuyển phát bưu phẩm trong nước, trong đó người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng nhận và khu vực phát bưu phẩm.

ĐỊNH NGHĨA

Bưu phẩm không địa chỉ là dịch vụ chuyển phát bưu phẩm trong nước, trong đó người gửi không ấn định chi tiết địa chỉ người nhận mà chỉ ấn định đối tượng nhận và khu vực phát bưu phẩm.

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Số lượng tối thiểu cho 01 lần gửi: 500 bưu phẩm/01 Bưu điện tỉnh, thành phố phát.

BẢNG GIÁ CƯỚC

(Kèm theo Quyết định số: 2032/QĐ-BĐVN ngày 01 tháng 11 năm 2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)

Ghi chú:

– Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT và phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa.

KHỐI LƯỢNG, KÍCH THƯỚC BƯU GỬI

a. Giới hạn kích thước của bưu thiếp:

– Kích thước tối đa: 165 mm x 245 mm, với sai số 2 mm.

– Kích thước tối thiểu: 90 mm x 140 mm, với sai số 2 mm.

– Tỷ lệ tối thiểu giữa chiều dài và chiều rộng: dài = rộng x (≈ 1,4).

b. Giới hạn kích thước của gói nhỏ:

– Kích thước tối thiểu: 210 x 148 mm.

– Kích thước tối đa: Tổng chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 900 mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không vượt quá 600 mm, với sai số 2 mm. Nếu cuộn tròn, chiều dài cộng hai lần đường kính là 1040 mm, nhưng kích thước lớn nhất không vượt quá 900 mm.

c. Giới hạn kích thước của các loại bưu phẩm khác:

– Kích thước tối đa: Tổng chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 900 mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không vượt quá 600 mm, với sai số 2 mm. Nếu cuộn tròn, chiều dài cộng hai lần đường kính là 1040 mm, nhưng kích thước lớn nhất không vượt quá 900 mm, với sai số 2 mm.

– Kích thước tối thiểu: Một mặt kích thước không nhỏ hơn 90 mm x 140 mm với sai số 2 mm. Nếu cuộn tròn: chiều dài cộng hai lần đường kính là 170 mm, nhưng kích thước chiều lớn nhất không nhỏ hơn 100 mm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon