Thực hiện biện pháp phòng chống COVID-19, Bảo hiểm Xã hội và Bưu điện tỉnh thống nhất để đảm bảo sự an toàn cho người hưởng, tránh tập trung đông người, Bưu điện tỉnh Sơn La thực hiện tổ chức chi trả lương hưu và các chế độ BHXH tại nhà người hưởng và thực hiện chi trả gộp 1 lần tiền chế độ của cả tháng 4 và tháng 5/2020. Thời gian chi trả diễn ra từ ngày 16/4/2020 đến ngày 30/4/2020.

Khách hàng đến giao dịch tại Bưu cục Trung tâm Thành phố 

Đối với trường hợp vì nhu cầu cấp thiết, người hưởng muốn lĩnh tiền sớm hơn trước thời gian nêu trên, người hưởng đăng ký nhu cầu theo số điện thoại đường dây nóng của Bưu điện tỉnh Sơn La (02123.859014 – 02123.850875; 0886879969 – 0915.874.559). Sau khi thống nhất về thời gian, địa điểm với đầu mối tiếp nhận thông tin của Bưu điện, người hưởng mang thẻ chi trả/giấy tờ tùy thân ra Bưu điện để lĩnh tiền. Trước khi đến, người hưởng cần liên hệ lại với đầu mối được chỉ định chi trả của Bưu điện để được tư vấn về thời gian và địa điểm nhận tiền phù hợp, tránh tiếp xúc đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe người dân.

Riêng đối với người hưởng thuộc đối tượng cách ly, thuộc khu vực cách ly, Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện chi cho người hưởng sau khi thời gian cách ly kết thúc.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *