Ra đời và trưởng thành cùng với tiến trình phát triển của đất nước và ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Bưu điện tỉnh Sơn La đã và đang không ngừng phát triển mạnh mẽ. Bưu điện tỉnh Sơn La được thành lập theo mô hình tổ chức mới của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở chia tách từ Bưu điện tỉnh Sơn La cũ. Bưu điện tỉnh Sơn La được thành lập và đi vào hoạt động theo quyết định số 575/QĐ – BCVT, ngày 6/12/2007 của Hội đồng Quản trị tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam về việc thành lập Bưu điện Tỉnh Sơn La đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công Ty Bưu Chính Việt Nam. Những ngày đầu mới thành lập cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ công nhân viên ít ỏi, trình độ kinh nghiệm quản lý còn hạn chế nhưng Bưu điện tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Ngành, đã đoàn kết vượt qua những khó khăn bước đầu để từng ngày phát triển. Tổng số lao động theo kế hoạch năm 2017 của Bưu điện tỉnh là 375, trong đó trình độ đại học và trên đại học có 71 lao động, trình độ cao đẳng 79 lao động, trình độ trung cấp 74 lao động và lao động sơ cấp hoặc qua đào tạo là 119 lao động, lao động chưa qua đào tạo là 32 lao động. Trong những năm qua, Bưu điện tỉnh đã mở rộng được mạng lưới phục vụ rộng khắp, đáp ứng được nhu cầu phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh số 5500296788 (đăng ký thay đổi lần 3, ngày 13/10/2008) của sở kế hoạch đầu tư tỉnh Sơn La, Ngành nghề mà Bưu điện tỉnh Sơn La được phép kinh doanh là:

– Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Tổng công ty giao.

– Cung cấp dịch vụ bưu chính công ích khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Tổng công ty giao.

– Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và của Tổng công ty giao.

– Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước.

– Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được nhà nước và Tổng công ty cho phép

– Hợp tác với doanh nghiệp Viễn thông để cung cấp, kinh doanh dịch vụ viễn thông và cong nghệ thông tin

– Tư vấn nghiên cứu đào tạo, dạy nghề và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính.

– Kinh doanh các dịch vụ trên môi trường mạng theo quy định của pháp luật.

– Kinh doanh các dịch vụ bảo hiểm, tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật.

– Kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa theo quy định của pháp luật.

– Kinh doanh các dịch vụ Logistics.

– Mua, bán, đại lý mua, đại lý bán các loại hàng hóa và dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật

– Xuất khẩu và nhập khẩu vật tư thiết bị bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, thiết bị văn phòng và các loại hàng hóa, dịch vụ khác.

– Cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo quy định của pháp luật.

– In, sao bản ghi các loại, xuất bản, kinh danh xuất bản phẩm.

– Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.

– Kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịch vụ du lịch quảng cáo.

-Tư vấn nghiên cứu thị trường, xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu theo quy định của pháp luật.

– Thiết kế, xây dựng công trình, hạng mục công trình trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

– Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật và của Tổng công ty

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *