Chi trả lương hưu

Chi trả lương hưu

Để thuận tiện cho việc liên lạc giữa “Người hưởng” và cán bộ tham gia chi trả trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bưu điện tỉnh Sơn La cung cấp danh sách Họ tên, số điện thoại, khu vực hoạt động của các cán bộ ..

Vận Chuyển EMS

Vận Chuyển EMS

Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận..

Đọc thêm..

VẬN CHUYỂN HÀNG NẶNG QUỐC TẾ

VẬN CHUYỂN HÀNG NẶNG QUỐC TẾ

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng..

Đọc thêm..

CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Bảng cước dịch vụ VNPost là doanh nghiệp được Nhà nước..

Đọc thêm..

Danh sách các điểm Bưu cục và Bưu điện văn hóa xã của Bưu điện tỉnh Sơn La.

Để thuận tiện cho việc liên lạc giữa “Người hưởng” và cán bộ tham gia chi trả trên địa bàn tỉnh Sơn La. Bưu điện tỉnh Sơn La cung cấp danh sách Họ tên, số điện thoại, khu vực hoạt động của các cán bộ Bưu điện tham gia chi trả lương hưu với danh sách cụ thể như sau: